La Dentosofia “la saviesa de les dents”

Clinica-Dental-Pallach-Tu-Dentista-en-Corbera-Llobregat-936505425

És un enfoc humanístic de l’art de l’odontologia, que considera la globalitat del Ser i amplia la visió clàssica del tractament dental convencional. Va ser creada pel Dr. Michel Montaud i està basada en la Antroposofia.

Des d’el naixement, la boca es modela físicament, per les funcions vitals de la respiració, la deglució-succió, la masticació i la fonació. Totes aquestes funcions constitueixen el cor i el ritme de la dinàmica dental.

Amb el teu recorregut a través de la Dentosofia i amb l’ús de l’Activador Plurifuncional adient, restabliràs al teu ritme, el funcionament i l’equilibri de la teva boca.

T’indicarem una senzilla sèrie d’exercicis a cada etapa del teu procés (centrats en la reeducació de les funcions vitals abans esmentades) i amb el acurats actes dental que es corresponguin al teu cas (només si és necessari).

Tot allò que passa expressa i mostra la teva boca, t’ofereix la possibilitat d’iniciar un nou camí, un recorregut vital i personal conscient, a través del qual, pots restablir l’equilibri de la teva boca i amb ell, el de la teva totalitat.
Durant aquest procés, el teu cas estarà acompanyat en tot moment per la meva persona amb l’atenció serena i en presència.

A través de la teva força de voluntat, aniràs evolucionant, alhora que adquiriràs la capacitat de crear la teva pròpia forma de cavitat oral, conformant “el teu model de boca”.
Aquesta tècnica es pot iniciar en qualsevol moment de la vida, independentment de l’edat o de la situació actual de la boca.

L’objectiu és permetre el desenvolupament harmònic dels ossos maxil·lars en les tres dimensions de l’espai així com dels músculs que s’inserten en ells. En aquest procés, s’equilibren correctament les funcions masticatòries, respiratòries, de deglució (empassar) i de fonació. Tot això permet la correcta col·locació de les dents a la cavitat bucal, segons el model que els hi correspon.

El propòsit del tractament dentosòfic, és l’equilibri de la teva boca i del teu cos, assolint el benestar general tant a nivell físic, com vital, emocional i a la fi espiritual.

“Una boca equilibrada transmet i reflecteix l’equilibri global del Ser.”

La Dentosofia i el seu origen

“Recorregut que es caracteritza per ser una aproximació humanística a l’art de l’odontologia, que utilitza tècniques funcionals i que posa en evidència el vincle entre l’equilibri de la boca, l’equilibri del ser humà i de una manera més àmplia l’equilibri del món.”

La Dentosofia s’ha inspirat principalment en els estudis desenvolupats pels professors René Soulet de la Universitat de Clermont-Ferrand, André Besombes de la Universitat de Paris i Pedro Planas de la Universitat de Madrid. En una visió més general, es basa en la investigació en medicina i en neurofisiologia.

La Dentosofia és una dinàmica evolutiva resultat de l’ampliació i l’aport de nous conceptes odontològics, clínics i tècnics per a obtenir l’equilibri de la boca.

Tal i com hem dit abans, des d’el naixement, la boca es modela físicament per les funcions vitals de la respiració, la deglució-succió, la masticació i la fonació.
Les alteracions de les funcions vitals o les seves correccions tenen repercusió a tots els nivells; físic, orgànic, psíquic, emocional i de comportament.

Les observacions i experimentacions recopilades durant més de vint anys en diverses clíniques dentals, amb la pràctica de la Dentosofia, han portat a adoptar aquest doble postulat: “La psique d’una persona està tota ella impresa a la boca” i de manera recíproca: “Cada transformació a nivell oral té repercusions en la psique”.

Els procesos orals i dentals (naturals, accidentals o terapèutics) tenen una repercusió global en el pacient, cap a l’equilibri o cap al desequilibri.

En el cas del desequilibri, s’activen automàticament mecanismes de compensació, a tots els nivells, per a restablir un equilibri aparent. Això genera esforços (inconscients) permanents que desencadenen alteracions diverses: musculars, articulars, òssies, orgàniques, mentals i emocionals.

Totes les accions terapèutiques amb la Dentosofia, es dirigeixen a la instauració de l’equilibri de la boca, la qual provoca la desaparició de les compensacions i afavoreix l’harmonia a tots els nivells.

Una boca equilibrada transmet i reflecteix l’equilibri global del pacient. Una boca desequilibrada presenta els defects d’estructura i de manera general, una manca de desenvolupament en les tres dimensions; antero-posterior, vertical i transversal.

Ja que el desenvolupament en les tres dimensions és interdepenent, la teràpia es realitza a nivell dels tres plans de l’espai. L’objectiu és permetre a la cavitat oral l’assolir al finalitzar el tractament, el desenvolupament harmoniós previst per la natura i la desaparició de les tensions musculars, les quals són una de les indicacions del progrés de la teràpia.

Corregir i completar el desenvolupament de la boca, interromput en el moment del creixement, aporta informacions i possibilitats noves a tots els nivells de l’existència.

Com actua terapèuticament la Dentosofia

Es basa en el fet de què cada ésser humà poseeix un potencial d’equilibri que no perd mai en la seva qualitat de naturalesa profunda i saludable.

L’expressió d’aquest equilibri, està sovint frenada per les autolimitacions inconscients (psíquiques i físiques) creades pel pacient en resposta a allò que ha viscut.

El paper primari de la terapeuta, que t’acompanya en aquest procés, és el d’afavorir el desbloqueig d’aquestes limitacions i fer de guia cap al creixement complert de la teva boca (fet que permet el reposicionamient de les teves dents).

Des de l’inici del tractament, tenim una visió clara de l’objetiu a assolir gràcies a les regles universals de l’ equilibri del sistema estomatognàtic. Per arribar a ell, disposem d’eones materials (aparells odontològics de reeducació funcional, pròtesis si és que son necessàries) i inmaterials (atenció, perseverànça, estructura, capacitat d’adaptació, esperit per perdre decisions i el coratge per posar-les en pràctica).

L’utilització precisa d’aquestes mesures respectant el ritme personal de cadascú, ens permet alliberar les capacitats naturals d’autoguariment. Aquestes en són tantes, que cap pacient pot estar exclòs del benefici total o parcial del mètode.

La pràctica de la Dentosofia (“saviesa de les dents”) considera al pacient en la globalitat del seu ser i supera els marcs habituals del tractament odontològic. Al mateix temps, és innovació, ja que ens permet oferir aquest recorregut terapèutic des d’una perspectiva on l’art de guarir, té una concepció humanístic, en la qual la persona que presenta un símptoma disposarà de les eines per participar activament en la resolució de la disfunció i l’aprenentage a través del seu camí vital.